Bij vonnis van de rechtbank Almelo d.d. 24 april 2019 is de besloten vennootschap Roberto Romero B.V. h.o.d.n. Roberto Romero in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. H.M. Gotink (advocaat te Hengelo) tot Curator.

Bent u klant?

Vanwege het faillissement van Roberto Romero kunnen er geen vooruitbetaalde goederen meer uitgeleverd worden. Indien u reeds heeft betaald zonder dat u het betaalde geleverd krijgt heeft u een vordering op Roberto Romero. U kunt deze vordering per e-mail (gotink@nllaw.nl) bij de Curator indienen met als bijlagen een bewijs van uw betaling en van de orderbevestiging.

Wegens het faillissement kunnen voorgenomen of reeds verzonden Retourzendingen niet in behandeling worden genomen. Eventuele garantieaanspraken kunnen niet meer worden gemeld bij Roberto Romero. De afdeling service en support kan u niet meer te woord staan en zal uw berichten niet meer kunnen afhandelen. Eventuele vorderingen kunt u per e-mail (gotink@nllaw.nl) bij de Curator indienen met als bijlage een bewijs van uw betalingen en van de orderbevestiging.Bent u leverancier?

Indien u een vordering heeft op Roberto Romero kunt u deze, vergezeld van kopie facturen, per e-mail (gotink@nllaw.nl) aanmelden bij de Curator. Indien u van mening bent dat u aanspraak kunt maken op eigendomsbehoud of recht van reclame, kunt u daarbij aangeven en een kopie maken van u algemene voorwaarden bijsluiten.